Nu de Cloud steeds meer ingeburgerd begint te raken (via Office 365, DropBox, iCloud, Google Drive en noem ze allemaal maar op) en mensen er meer gewend aan beginnen te raken zien we dat ook de tweede stap in een overgang naar de Cloud steeds vaker gezet wordt.

De afgelopen jaren hebben we veel hybride netwerk voor onze klanten opgezet. Dit ging meestal in de vorm van een lokale server op de locatie van de klant en een of meerdere diensten vanuit de Cloud, vaak in de vorm van Office 365.

Met de verlaging van kosten van diensten zoals Microsoft Azure zien we nu ook dat gesprekken steeds vaker gaan over het uitbreiden, of volledig overzetten, naar deze diensten van lokale servers en zelfs ook werkplekken.

Het is eng om niet meer zelf je server vast te kunnen houden, en het is zeker ook niet in alle gevallen de beste of meest kosten efficiënte oplossing, maar het is een steeds betere en toepasbare oplossing die zeker overwogen moet worden. Naarmate er meer gebruik gemaakt wordt van deze diensten zullen de kosten ook steeds verder dalen en wordt het een steeds makkelijkere keuze om te maken. Ook in het kader van MVO.

Ik verwacht dat de trend die voor deze diensten is ingezet zeker zal doorzetten de komende jaren en we steeds meer naar een server-loos kantoor zullen gaan.