Als zorgprofessional wil je de best mogelijke zorg bieden. COVID-19 en de maatregelen hebben impact op hoe je dat kunt doen. Het is daarom interessant om te bekijken hoe je als zorgorganisatie Cloud Computing kan inzetten om, ondanks de omstandigheden, toch optimale zorg aan te bieden.

Cloud computing helpt om met elkaar in verbinding te blijven

Allereerst kun je Cloud Computing inzetten om de communicatie met collega’s en patiënten te verbeteren. Gebruik Teams om zowel kennis uit te wisselen met collega’s in jouw praktijk of afdeling, alsmede met collega’s die in jouw beroepsvereniging of vakgebied werken. Teams maakt de afstand tussen jullie kleiner.

Daarnaast kun je met Teams in contact blijven met patiënten, bijvoorbeeld wanneer een fysiek consult niet mogelijk is, of als de patiënt slechts een paar korte vragen wilt stellen. Voor ieder Team consult kun je een unieke code aanmaken. Zo voorkom je dat een onbevoegde per ongeluk inlogt bij het gesprek tussen jou en de patiënt.

Betere zorg door Cloud Software

Voor iedere beroepsgroep is er speciale software om efficiënt te werken en de administratie om de zorg heen te beheren. Deze software draait tegenwoordig steeds vaker gedeeltelijk of geheel in de Cloud. In de nabije toekomst zullen al deze pakketten volledig in de Cloud draaien. Een positieve ontwikkeling! Want als zorgprofessional heb je met Cloud Software 24/7 vanaf iedere locatie en met een paar klikken direct inzicht in belangrijke medische gegevens van patiënten. Bijvoorbeeld of er sprake is van allergieën, of de patiënt medicijnen slikt en zo ja welke. Cloud Software geeft je de kans om nog betere zorg op locatie te verlenen en alles op administratief gebied sneller af te handelen. Data kan met de snelheid van het licht via de Cloud gedeeld worden met alle zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten. Zo krijg je in plaats van reactieve zorg zeer intelligente, gepersonaliseerde en preventieve zorg.

Een efficiëntere klantenservice

Met een self service portal kun je patiënten heel gemakkelijk en veilig inzicht geven in hun eigen persoonlijke gezondheidsinformatie, denk hierbij aan testuitslagen en de medische geschiedenis. Daarnaast kan je gebruik maken van chatbots op basis van Artificial Intelligence (AI), waardoor mensen sneller antwoord krijgen op hun vragen.

Met een self service portal kan je de klantenservice aanscherpen. Gebruik data voor het verbeteren van zorgprocessen. Je kunt AI en Data Analytics op jouw zorgplatform integreren om de zorg en dienstverlening naadloos te laten aansluiten op de behoeften van de patiënten. Dat doe je zo:

  • Gebruik webformulieren en polls om feedback te verzamelen. Zo kun je bijvoorbeeld met Microsoft Office 365 geanonimiseerd digitaal casussen voorleggen.
  • Verwerk als zorgorganisatie en/of als beroepsvereniging de anonieme gegevens (na toestemming van de patiënt) door gebruik van Data Analytics en AI. Met AI kan je verbanden zien die je met menselijk oog over het hoofd ziet. De resultaten gebruik je om de zorg en zorgprocessen te verbeteren.

Als je een bepaalde hoeveelheid data hebt verzameld met als doel de zorg te verbeteren, dien je daar in de praktijk uiteraard ook opvolging aan te geven. Als zorgorganisatie is het belangrijk dat jij zowel het vertrouwen van de patiënt geniet als zijn/haar verwachtingen waarmaakt.

Zoals je ziet, biedt Cloud Computing voldoende mogelijkheden om de zorg te optimaliseren. Het gaat echter ook gepaard met een aantal uitdagingen, waarvan de belangrijkste veiligheid is. Als zorgorganisatie dient jouw Cloudomgeving in het kader van de privacywetgeving aan strenge wetgeving te voldoen. Dit betekent dat je ook strenge eisen dient te stellen aan de IT-leverancier.

Wil je jouw zorg ook optimaliseren met behulp van nieuwe technologie? Neem dan contact op met Solid IT Solutions. Wij informeren je graag verder. Zo zijn er bijvoorbeeld mooie mogelijkheden om als beroepsvereniging voordelig Cloud Software aan te schaffen. Neem contact met ons op.